Flot fugl spreder sig langs Vestkysten

Ved en undersøgelse af de danske ynglefugle i 1993-96 (Atlas II) blev Sortstrubet Bynkefugl konstateret ynglende i 11 kvadrater á 5×5 km, som Danmark var inddelt i, primært langs Vestkysten. Nu er en ny ynglefugle-undersøgelse i gang, kaldet Atlas III, og indtil nu er Sortstrubet Bynkefugl fundet sikkert ynglende i 111 kvadrater. Der er stadig flest langs Vestkysten, men også flere og flere inde i Jylland og på øerne. Langs Vest-Vendsyssels kyst har vi efterhånden en del ynglepar, og her er ét af dem tæt ved Hotel Fyrklit i Hirtshals. Hannen er let kendelig med sine klare farver, mens hunnen er mere uanselig.

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

De første fugleunger er på vingerne

IMG_4407a

Foto: Henrik Pedersen

Denne nyudfløjne unge af Sortstrubet Bynkefugl sås i dag ved Kærsgård Strand. Et typisk træk for mange fugleunger er de gullige mundvige samt at fjerdragten endnu ikke har de voksnes fugles tegninger, men er mere diskret. Den seneste uges tid har man også kunnet se gæslinger af Grågås ved Vandplasken og ved Købsted. Det er med andre ord tid for næste generation til at komme ud i verden. Mange andre fugle er stadig i gang med rugningen, mens andre arter slet ikke er ankommet syd fra endnu.

Sortstrubet Bynkefugl

Indtil 1990-erne var Sortstrubet Bynkefugl en sjælden gæst i Vendsyssel. Stille og roligt er arten tiltaget i antal og udbredelse, så der i dag formodentlig er 4-5 ynglepar på Tornby-egnen. Fuglene har deres ynglesteder i kratområder i klitterne, og de fortrækker at yngle i nærheden af fugtige områder. Det sikreste sted at se arten er nok ved de sydligste sommerhuse ved Kjærsgaard Strand. Hvis man går ud ad grusvejen, der går mod syd fra p-pladsen, kan man ofte se fuglene sidde i toppen af en busk eller på taget af ét af sommerhusene.

I det øvrige Danmark yngler arten på lignende lokaliteter langs kysten ned gennem Vendsyssel, Thy og videre sydpå. Arten er hovedsagelig trækfugl, men nogle få fugle vælger sommetider at overvintre her i milde vintre.

Hannen er ret let at kende på sit sorte hoved og en lys plet på hver halsside. Hunnen er mere uanselig.

Han og hun af Sortstrubet Bynkefugl i Havtorn. Foto Anders Østerby.