Lindegaards Sten i Tornby Klitplantage

Lindegaards Sten har navn efter Lindegaard Christian Poulsen, der var kusk i Tornby Klitplantage i mange år. Han var født 1898 på gården Sovkrog, som er plantagens nærmeste nabo på Rævskærvej. Senere overtog han fødegården og boede der med hustruen Marie. Historien fortæller, at man ofte kunne se Lindegaard ved frokosttid ved netop denne stor sten, hvor han foretrak at spise sin madpakke. Derfor fik stenen hans navn. Stenen har koordinaterne (N57,5399/E9,90372). Som det ses på billedet, er der opsat en orienterings-post ved stenen. Der findes også en geocache på stedet.

Man kan selvfølgelig komme til stenen flere steder fra, men én måde er at tage udgangspunkt i p-pladsen for enden af Rævkærvej og så gå op ad Havvejen ind i skoven. Ikke så langt inde er afmærket et BMX-spor fra vejen og mod venstre. Dette spor følges et stykke vej, før man kan se stenen og mærkepælen et lille stykke fra stien. Der ligger flere navngivne sten i det kuperede område her ved den gamle havskrænt.

 

Slavestenen

Her har vi et foto af den såkaldte slavesten, der ligger lige ovenfor den gamle havskrænt lidt nord for Yxenbæk-slugten. Sagnet siger, at vikingerne bandt deres skotske slaver til stenen ved at banke deres skæg fast med kiler i huller i stenen, mens vikingerne gjorde forretninger i området. De omtalte huller, som ses af fotoet nederst, er omdiskuterede. Det kan være mærker fra et forsøg på at kløve stenen, men de kan også have haft en kultisk funktion, eller mærkerne har haft en vejviserfunktion – de løber nord-syd. Et stykke af stenen er i øvrigt bortkløvet, som det også ses øverst til højre på det nederste foto.

IMG_6133a

IMG_6128a

Slavestenen har GPS-positionen N57,5528/E9,91467 og ligger på nordsiden af en markant bakke, som er en del af den gamle kystskrænt. Hvis man går vest ad Minnas Sti, der udgår fra den centrale, nord-syd gående Yxenbækvej i den nordlige ende af plantagen, kommer man efter et godt stykke til et skilt, der viser mod syd til Slavestenen. Stien fortsætter forbi Slavestenen og slutter sig til Nordsøstien nedenfor skrænten.

Kongestenen ved Tornby Bjerg

Den store flotte sten, som ses på fotoet nedenfor, står ved Aage Heilesens gård på Tornby Bjergs nordvestlige side. Den blev fundet ved markarbejde i 1992 på en mark, der skråner ned fra bjerget. Den måler 2,6 x 1,65 x 1,4 m og vejer formodentlig ca. 20 tons. Det var noget omstændeligt at få stenen gravet fri, og der skulle to gummigeder til at løfte den til dens nuværende plads vest for gården – den ene kørte forlæns og den anden baglæns.

Ifølge gamle oplysninger skulle tidligere have stået en sten på Tornby Bjerg med de samme mål. Denne kaldtes Kongestenen eller Hjarnestenen. Stenen forsvandt senere. Hvis der er tale om samme sten, må man undres over, hvorfor den senere blev fundet i jorden? Men sådan rummer fortiden jo mange spørgsmål.