Skal Hjørring Kommune have en kommune-blomst?

I USA har de state flowers. I Sverige har man landskapsblommor. I Norge har de kommuneblomster – således har vores nabokommune mod nordvest Kristiansand kommuneblomsten hvitpestrot, på dansk hvid hestehov. (Petasites albus).

Så vidt jeg ved, har man ikke noget tilsvarende i Danmark? Hvis der skulle vælges en kommune-blomst for Hjørring Kommune, har jeg to forslag.

DSCN1093a

Hvidgrå draba, Tornby Klit 18/7-2003

Det ene forslag er hvidgrå draba, på latin Draba incana. Den findes nemlig i Vendsyssel kun i klitområder i Hjørring Kommune, og i landet som helhed derudover kun ved Hanstholm samt to steder med mindre bestande ved Løgstør og ved Aalborg. Som kuriosum kan nævnes, at planten før i tiden befandt sig i groft sagt alle lærerstuderendes obligatoriske herbarier på Hjørring Seminarium. Der blev dog hurtigt nedlagt totalt forbud mod at plukke og presse planterne, som var hentet i klitterne ved Tornby Klitplantage (kilde: www.fugleognatur.dk).

Planten hører til korsblomstfamilien.

 

 

DSCN1867a

Pyramide-læbeløs, Kjærsgaard Strand, 7/5-2004

Mit andet forslag til kommuneblomst for Hjørring Kommune er pyramide-læbeløs, på latin Ajuga pyramidalis. Den er meget karakteristisk og findes i klitområder ved Nørlev, Kjærsgård Strand, Tornby og Kjul. Herudover findes den fortrinsvis i det øvrige Vendsyssel, på Bornholm samt hist og her i det øvrige Jylland.

Planten hører til læbeblomstfamilien.

Pyramide-Læbeløs

Den lille smukke og særprægede plante Pyramide-Læbeløs kan ses i maj-juni ved området ved Vandplasken og enkelte andre steder i Tornby-området. Den er generelt sjælden i Danmark, men mere udbredt i Norge og Sverige. Et godt sted at finde den er langs hegnet ind til kreaturgræsnings-området ved Vandplasken – ved grusvejen, der går ud til sommerhusene syd for p-pladsen. Selve blomsterne er ret uanselige, og den sarte violette farve er faktisk de øverste blade – lidt i stil med det man ser hos julestjerne.