Ny bro over Horsebækken

DSCI0158b

Den dæmning, som tidligere opdæmmede Horsebækken i Tornby Klitplantage og derved dannede Horsedammen, er nu fjernet. Dæmningen brød som bekendt sammen for et par år siden, men nu er resterne fjernet, og der er kommet en ny gangbro i stedet. Dæmningen lå i højre side af billedet ovenfor. Der er nu en åben lysning i skoven, hvor Horsedammen tidligere lå, og Horsebækken snor sig gennem området, som den har gjort tidligere, før Horsedammen blev etableret.

Horsedammen genskabes ikke

Ifølge Nordjyske Stiftstidende den 9. januar 2014, så genopbygges den brudte dæmning over Horsebækken i Tornby Klitplantage ikke. Det betyder, at Horsedammen ikke genopstår. Hvis dæmningen skulle genetableres, kræver nye vandregulativer, at der skal laves et omløbsstryg på 200 meter, og det vil blive for dyrt og skæmmende. På stedet, hvor resterne af dæmningen er i dag, bygges der en bro over Horsebækken.

26jul2012 001

Den tørlagte Horsedam lige efter dæmningsbruddet i sommeren 2012.

Horsedammen tørlagt – igen

Så er Horsedammen igen tørlagt, og Horsebækken løber gennem den tidligere søbunds mudder. Den anlagte dæmning kunne ikke tåle de store vandmængder fra den senere tids regnvejr. Dæmningen blev ellers anlagt så sent som for 6 år siden, efter at den tidligere dæmning brød sammen.

I forbindelse med anlæggelsen af den nye dæmning, ryddede skovvæsenet en del træer omkring dammen, så der blev mere lysåbent. Desværre er bredderne i mellemtiden vokset til i Rødel, så området igen var ved at blive mere skygget og lukket.

Horsedammen var et yndet udflugtsmål og var levested for en del vandlevende dyr, som blev skyllet med ud i Skagerrak, da dæmningen brast. Det var et godt sted at iagttage guldsmede om sommeren, og i vinterhalvåret kom Vandstær sommetider på besøg.

Tornby Klitplantage rummer to andre kunstigt anlagte damme, nemlig Skidterisøen i den sydlige del af skoven og Yxenbæk-søen i den nordlige ende. Dertil kommer det tidligere åløb Åslyngen vest for skoven. Ellers er selve plantagen og landbrugslandet øst for ret fattig på vådområder.