Nye vadefugle ankommet nordfra

Lille kobbersneppe i yngledragt, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow
Krumnæbbet ryle og islandsk ryle, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow
To islandske ryler med almindelige ryler i baggrunden, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow

I dag til morgen var en ny flok vadefugle ankommet til Hirtshals Øststrand. Imellem dem var fugle i ræverød yngledragt af lille kobbersneppe, islandsk ryle og krumnæbbet ryle. Desuden var der også sandløber i sommerdragt. Det er alle arter, som yngler i de arktiske egne og nu er på vej til vinterkvartererne i primært Vestafrika.

Vadefugletrækket er i gang

Almindelig ryle, Hirtshals Øststrand, 15. juli 2019

De nordlige vadefugles årlige træk mod vinterkvartererne i syd er godt i gang. Her er det en almindelig ryle, der som en del af en flok på 30 rastede på Hirtshals Øststrand. Det er en gammel fugl i flot yngledragt. Senere på sommeren kommer ungfuglene til. Så kan der være flere hundrede fugle på Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand.

Vadefuglene raster på efterårstrækket


Normalt ser vi på strandene her på egnen ikke så mange vadefugle. De foretrækker nemlig fladvandede pytter, hvor de kan finde føde, og det har vi ikke så tit. For tiden er der dog dannet et lille vådområde lidt nord for nedkørslen til Tornby Strand, hvor Elbækken løber ud. I går kunne der tælles Sandløber 124, Almindelig Ryle 6, Islandsk Ryle 7 og Stor Præstekrave 26. I dag til morgen var der ikke helt så mange, men det kan skifte meget fra dag til dag, for nogle flyver videre mod syd, mens andre kommer til nordfra. Det er med at glæde sig over fuglene, så længe det varer, for naturen her på vestkysten skifter hurtigt, og måske er strandpytten snart væk igen.