Røde Bro mellem Tornby og Skallerup sogne

Hvor Kærsgårdvej krydser Liver Å sydvest for Tornby, ligger Røde Bro (- nogle steder skrevet i ét ord: Rødebro). Det er et kendt sted for lystfiskere og andre naturinteresserede. Her kan man være heldig at se Odder, Isfugl, Fiskehejre og andre spændende ting.

Den nuværende bro blev bygget i beton og indviet i 1933. Før da lå en træbro, bygget af drivtømmer, på stedet. Den blev bygget i vinterhalvåret 1858-59 og fik navnet Rødebro, hvilket nok skyldtes byggematerialerne. Da man senere opførte betonbroen, malede man dens gelænder rødt, og det har det været siden.

Udsigt fra broen mod vest. Der er cirka en kilometer til udløbet i Skagerak.

Røde Bro set fra vest mod øst. Læg mærke til, at man kan gå på bredden under broen (undtagen ved høj vandstand) på venstre side på billedet.

Før der kom bro på stedet, måtte man passere åen så godt det lod sig gøre, når man skulle bevæge sig langs Vestkysten. Nogle gange var det ved at gå galt, som da biskop Jens Bircherod i 1707 var på vej fra Tornby Præstegård til Skallerup Præstegård. I sin dagbog beskriver han, hvordan vandet i åen stod næsten til ryggen af hestene, så han måtte lade sig oversætte af en liden fiskerbåd. En vogn kom omkuld i vandet, og kusken var nær druknet.

I en artikel af P. Christensen i Vendsyssel Årbog 1961 kan man læse mere om de bestræbelser og drøftelser, der ledte frem til bygningen af den første bro.

Se også “Liver Å bliver til Liver River”

Liver Å bliver til Liver River

Efter de sidste dages kraftige regnskyl er Liver Å og dens tilløb Varbro Å nærmest blevet til floder. Nedenfor ses fotos fra i morges i det disede vejr.

Udsigt fra Røde Bro mod øst.

Udsigt fra Røde Bro mod øst.

Udsigt fra Røde Bro mod vest.

Udsigt fra Røde Bro mod vest.

Udsigt fra p-pladsen mod nord.

Udsigt fra p-pladsen mod nord.

Ved udløbet har åen gravet et bredt delta på stranden.

Ved udløbet har åen gravet et bredt delta på stranden.

Sort sol over Liver Å

I denne tid kan man se små og større flokke af Stære fra hele egnen flyve mod Liver Ås udmunding sidst på dagen. De mødes fra en halv til en hel time før solnedgang og slår sig ned i rørskoven i Åslyngen, den afsnørede arm af Liver Å lige bag de yderste klitter. Hvis man er heldig, går alle Stærene på vingerne og laver en flyveopvisning, inden de igen går til ro. Der kan godt være flere tusinde stære, så med lidt god vilje kan man kalde det sort sol. Gode udsigtspunkter er én af de høje klitter for enden af Revskærvej, eller en lille bakke på sydsiden af Liver Å nord for p-pladsen.

Det er forskelligt fra år til år, hvor mange Stære der benytter denne overnatningsplads. Som regel sker der en øgning i antal igennem september og ind i oktober-november. Så pludseligt en aften kommer fuglene ikke til overnatning – så er de trukket mod syd.

Visse år har Stærene benyttet andre overnatningspladser i omegnen, blandt andet ved søen ved gården Østergård i Købsted. De kan godt finde på at skifte overnatningsplads i løbet af sæsonen.

Akvarel: Sofie Bagger