Åslyngen – Liver Gammelå

En gang løb Liver Å i havet noget nordligere end i dag. Det er formodentlig den nordlig-gående kyststrøm, der hele tiden forsøger at flytte udløbet nordpå. På et tidspunkt valgte man at grave et nyt udløb. Jeg har hørt to forklaringer på årsagen hertil. Den ene er, at åens slyngede løb bag yderste klitrække vanskeliggjorde redningsbådens adgang til havet, når det var påkrævet. Den anden er, at man ønskede at udnytte arealerne bag klitterne til kreaturgræsning. Måske er begge forklaringer rigtige?

Den afsnørede arm af åen ligger stadig tilbage som et fint vådområde og kaldes i dag enten Åslyngen eller Liver Gammelå. På grund af den lidt afsides beliggenhed er stedet relativt ukendt. Man kan komme dertil enten ved at gå mod syd fra enden af Revskærvej, eller ved at gå nordpå ad stien fra p-pladsen ved Kærsgård Strand og over broen ved Liver Ås udløb.

Det langstrakte område indeholder stadig åbne vandområder, men er ellers præget af den store bevoksning med tagrør, som ses som et lyst bånd på fotoet. Nye grønne tagrør overtager i løbet af sommeren. Ind mod land er der fine sumpområder.

IMG_7013a

Området er særdeles spændende i botanisk henseende, idet mange sjældne og halvsjældne planter kan opleves her. Rørskoven giver ly til ét af de Vendsyssels få ynglende par af Rørhøg, og man kan høre og se mange Rørsanger, Rørspurv og andre fuglearter. Nogle år ses Skægmejse og Isfugl, og sågar Rørdrum er hørt her flere gange. Odder in natura samt spor efter den er konstateret ved en del lejligheder i de senere år.

Sort sol over Liver Å

I denne tid kan man se små og større flokke af Stære fra hele egnen flyve mod Liver Ås udmunding sidst på dagen. De mødes fra en halv til en hel time før solnedgang og slår sig ned i rørskoven i Åslyngen, den afsnørede arm af Liver Å lige bag de yderste klitter. Hvis man er heldig, går alle Stærene på vingerne og laver en flyveopvisning, inden de igen går til ro. Der kan godt være flere tusinde stære, så med lidt god vilje kan man kalde det sort sol. Gode udsigtspunkter er én af de høje klitter for enden af Revskærvej, eller en lille bakke på sydsiden af Liver Å nord for p-pladsen.

Det er forskelligt fra år til år, hvor mange Stære der benytter denne overnatningsplads. Som regel sker der en øgning i antal igennem september og ind i oktober-november. Så pludseligt en aften kommer fuglene ikke til overnatning – så er de trukket mod syd.

Visse år har Stærene benyttet andre overnatningspladser i omegnen, blandt andet ved søen ved gården Østergård i Købsted. De kan godt finde på at skifte overnatningsplads i løbet af sæsonen.

Akvarel: Sofie Bagger