Så kom de unge vadefugle

Islandske ryler, ungfugle, Hirtshals Øststrand, 9/8-2019. Foto: Kurt Prentow

For 3-4 uger siden havde Hirtshals Øststrand besøg af en flok vadefugle, bestående af gamle fugle i yngledragt. Se fotos HER. I disse dage kan ses ungfugle af flere arter. Her er det islandske ryler i friske ungfugledragter.

Det kan synes mærkeligt, at de unge fugle ikke følges med deres forældre eller andre voksne, erfarne fugle. I stedet må de selv finde vej, efter at forældrene har forladt dem og er taget i forvejen. Ungfuglene må så klare turen til Vestafrikas kyster med hjælp fra nedarvede instinkter. Det er også gået fint i tusinder af år, så det gør det nok fortsat.

Nye vadefugle ankommet nordfra

Lille kobbersneppe i yngledragt, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow
Krumnæbbet ryle og islandsk ryle, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow
To islandske ryler med almindelige ryler i baggrunden, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow

I dag til morgen var en ny flok vadefugle ankommet til Hirtshals Øststrand. Imellem dem var fugle i ræverød yngledragt af lille kobbersneppe, islandsk ryle og krumnæbbet ryle. Desuden var der også sandløber i sommerdragt. Det er alle arter, som yngler i de arktiske egne og nu er på vej til vinterkvartererne i primært Vestafrika.

Vadefuglene raster på efterårstrækket


Normalt ser vi på strandene her på egnen ikke så mange vadefugle. De foretrækker nemlig fladvandede pytter, hvor de kan finde føde, og det har vi ikke så tit. For tiden er der dog dannet et lille vådområde lidt nord for nedkørslen til Tornby Strand, hvor Elbækken løber ud. I går kunne der tælles Sandløber 124, Almindelig Ryle 6, Islandsk Ryle 7 og Stor Præstekrave 26. I dag til morgen var der ikke helt så mange, men det kan skifte meget fra dag til dag, for nogle flyver videre mod syd, mens andre kommer til nordfra. Det er med at glæde sig over fuglene, så længe det varer, for naturen her på vestkysten skifter hurtigt, og måske er strandpytten snart væk igen.