Viben er kommet til Tornby

I løbet af den sidste uges tid er der set viber flere steder på egnen. Viberne er såkaldte vejr-trækfugle, der er hurtige til at dukke op, når en mildning i vejret sætter ind i februar – marts. Ligesom stære og lærker overvintrer viberne ikke længere mod syd end strengt nødvendigt. I milde vintre kan de finde på at overvintre her, mens de trækker til det vestlige og sydvestlige Europa, hvis vinteren er streng hos os.