Vandplasken næsten tørlagt

Efter den senere tids tørke er Vandplasken ved Kærsgård Strand næsten tømt for vand. Søen er en grundvandssø næsten uden tilløb, og den er ret lavvandet, så tørken gennem de sidste par måneder har været for meget. Det er sket tidligere, at Vandplasken har været helt eller delvist tørlagt. Som det ses af billedet, må køerne gå ud til de små pytter, der stadig er tilbage, for at få drikkevand.

Vandplasken har tidligere været udtørret i tørre somre, men det sker ikke ofte. Herunder et foto med mere normal vandstand i Vandplasken.

Sølvhejre på besøg ved Vandplasken

IMG_4680a

En Sølvhejre var i dag på besøg ved Vandplasken. Den stod i kanten af søen, mens en række af Grågæs svømmede forbi. Senere tog den en flyvetur og satte sig så i en busk. Sølvhejren var indtil for få år siden en meget sjælden gæst sydfra her i landet, men de senere år er den blevet mere almindelig. I år har den således ynglet for første gang i Danmark, nemlig på Saltholm, og det endda med to par. Heroppe i Vendsyssel er den dog stadig ret sjælden. Det er fjerde fund fra Hjørring Kommune. Forrige blev set ved en fiskesø i Øster Tversted i 2002.

IMG_4683b