Smukke gæster på foderbrættet

Vi er så heldige at have besøg af 3-4 Dompapper næsten dagligt på foderbrættet, hvor vi fodrer med solsikkefrø. Her ses en han og den svagere farvede hun. Dompappen er én af de fuglearter, der har haft gavn af den tiltagende beplantning, som har fundet sted fra 1900-tallet og frem til i dag. De ses i Danmark både om ynglefugle og som trækgæster nordfra.

Dompap bliver talrigere

Dompap

Dompappen her er en han, som sidder og bearbejder et frø med næbbet. Hunnen er lidt mere afdæmpet i farverne, især den røde. Arten er gradvist blevet mere almindelig hos os igennem de sidste 25 år. Den yngler mange steder i skove og haver, og den er flink til at komme til foderbrættet, hvis man fodrer med solsikkefrø og andre godter. Om vinteren kommer flere Dompapper til nordfra på træk, og så optræder de ofte i flokke. Kender man først artens kald, der lyder i retning af “dyyy”, vil man ofte opdage den på stemmen. Dens sang er yderst beskeden.