Mere vrag-nyt fra Tornby

Vi har tidligere i to indlæg HER og HER skrevet om en skibsside, der drev op på stranden, først ved udløbet af Horsebækken og siden ved udløbet af Yxenbækken.

img_7131a

Nordjyllands Kystmuseum i Frederikshavn har skrevet om vragdelen på deres hjemmeside, og vi citerer:

Der var tale om et betydeligt stykke, med meget kraftige og lange planker, hvor op til 13 sammenhængende bordgange af fribordet var bevaret. Plankerne havde dimensioner på op til 30 cm. i bredden og nogle op til 10 cm. tykke. Skibet, der har været bygget af fyrretræ, havde dobbeltspanter, trænagler og spor efter røstjern – beslag, der har holdt skibets rig. 

Det er ikke mange oplysninger, der gives direkte af sådan et vrag, men dog oplysninger, der sammenholdt med museets registreringer af- og forskning i skibsvrag, kan give en pejling af, hvilket skib, der er skyllet op på stranden i Tornby. Dimensioner og opbygning tyder på et større skib såsom en to-tremastet skonnert, en lille bark eller brig. At tømmeret er fyrretræ viser, at det temmelig sikkert ikke er et dansk skib, men med højere sandsynlighed et norsk, muligvis svensk eller finsk fartøj.

Opbygningsdetaljer som dobbeltspant, trænagler og spor af røstjern giver et bud på en periode sidst i 1800tallet. I kystmuseets forskningsmateriale kendes fire skibe af denne størrelse og byggemateriale, strandet i denne periode på Tornby – eller rettere Købsted Strand, som det helt nøjagtigt er.

Skonnerten Ida Charlotte af Göteborg strandede i 1856 og den norske brig, Flora strandede i 1866. Fra begge skibe blev besætningen reddet af redningsbåden fra Tornby, mens skibene blev til vrag. Flora, der førtes af kaptajn Ole Kruge fra Larvik, på vej fra Hartlepool til København med en last af stenkul, stod helt inde over 2. revle.

Da vraget på stranden ikke bærer navnebræt og kendingsbogstaver, får vi aldrig en helt præcis identifikation, men ved at sammenholde de fysiske data fra fundet på stranden med oplysninger i de skriftlige kilder, kommer vi ganske tæt på med bud på hvilket skib og hvilken historie, der efter 150 år på havets bund, er skyllet op på Tornby Strand.

Smukt gammelt vrag fjernet fra Tornby Strand

Vi har tidligere skrevet om et vrag i form af en skibsside, som lå ved Horsebækkens udløb på Tornby Strand, se indlæg HER. Under en af de voldsomme storme vi havde i vinter, flyttede havet skibssiden et par kilometer mod nord, hvor det lagde sig smukt ved Yxenbækkens udløb.

Vrag-Yxenbaek2 Vrag-Yxenbaek

Her har vraget ligget til fri beskuelse for mange strandgæster, der forhåbentlig har beundret det imponerende træarbejde med op til 12-13 meter lange fyrreplanker, samlede med trænagler. Skibet har været stort, og hvis man undersøgte det, kunne man sikkert finde ud af noget mere om det, fx træværkets alder. Der er ingen tvivl om, at skibet er meget gammelt, og at dømme efter tømmerets dimensioner er træet en del ældre.

Vrag-Yxenbaek-27maj2016

Sidst i maj 2016 blev vraget desværre skilt ad og fjernet, og stumperne lagt på en oplagsplads.

Findes der ikke nogle bevaringsregler for vore gramle vrag? For mig at se er sådanne vrag værdifulde kulturhistoriske mindesmærker i vores landskab – og bør efter min mening beskyttes og bevares. Så vidt jeg har kunnet finde ud af, så er alle vrag, der ligger på havbunden, fredede, og man må ikke røre dem uden speciel tilladelse. Det samme burde gælde for vrag, der ligger på stranden.

Endnu et vrag på Tornby Strand

IMG_6189a IMG_6195a IMG_6197a

Som tidligere nævnt i et indlæg her på siden (se HER) dukkede dele af et vrag op ved Horsebækkens udløb på Tornby Strand i oktober 2014. Der var tale om en skibsside, og den er siden af vinterens storme flyttet til Yxenbækkens udløb, hvor vragresten ligger helt oppe i klitkanten.

Nu er endnu et vrag blevet meget synligt samme sted som det tidligere omtalte blev fundet. Det “nye” vrag har dog længe været synligt ved lavvande, men netop i dag var det meget synligt, som det ses af billedet. Dette vrag ser ud som om skibet er gået på grund med stævnen mod land. På midterste foto kan man se en enkelt spant af skibets anden side, som i så fald må være styrbords side. Som det ses på nederste foto, er skibet samlet med trænagler, og det tyder på en vis alder.

På trods af sammenfald i findested, er det langt fra sikkert, om de to vragrester drejer sig om samme skib. Som også nævnt i det tidligere indlæg, og som vist på www.vragguiden.dk, så ligger der flere vrag på denne strækning. Det er nok tvivlsomt, om dette vrag kan identificeres med sikkerhed, men det kunne være spændende, hvis det kan. Når der dukker vrag op på strækningen, tales der ofte om, hvorvidt det er det russiske krigsskib “Pervoj”, som forliste den 30.september 1758 på Krage Strand, men alle vrag kan jo ikke være Pervoj.

Tidligere talte man om Krage Strand, Tornby Strand og Revskær Strand fra Hirtshals Fyr til Liver Å, men i dag bruger man mest Tornby Strand som betegnelse for hele  strækningen.

Det kunne være spændende at høre vrag- og skibshistorisk kyndige om vraget, og det kunne også være spændende, om der blev foretaget en dendrokronologisk (ud fra det benyttede tømmers årringe) tidsfæstelse af det tømmer, som skibet er bygget af.

Gammelt vrag dukker frem af sandet og vandet

20141018_b

20141018_aPå Tornby Strand lidt nord for Horsebækkens udløb er dette vrag dukket op. Formodentlig har det ligget længere nede i sandet, men er nu blevet skyllet frit. Det er lavet af kraftige spanter og beklædt med op til syv meter lange, kraftige bjælker. Da træværket er samlet med trænagler, må man formode, at vraget er ret gammelt. Ifølge Vragguiden.dk ligger flere registrerede vrag på strækningen, men det er svært at vide, hvilket af dem dette vrag er. I øvrigt kan man på strækningen mellem Yxenbækkens udløb og Liver Å’s udløb tælle mindst 3 vrag, hvor spanterne stikker op af vandet ved østlige vinde, og de vender altså anderledes end dette.