Forårsfuglene indfinder sig

IMG_6972b

Denne præstekrave stod til morgen på Kjul Strand. I det forholdsvis milde forår vi har i disse dage, ankommer fuglene lidt efter lidt sydfra. Foruden stor præstekrave var også rørspurv og hvid vipstjert ankommet, og i den senere tid er sanglærker, viber, sangdrosler og mange andre arter ankommet lidt efter lidt. Dejlige forårstegn!

Vadefuglene raster på efterårstrækket


Normalt ser vi på strandene her på egnen ikke så mange vadefugle. De foretrækker nemlig fladvandede pytter, hvor de kan finde føde, og det har vi ikke så tit. For tiden er der dog dannet et lille vådområde lidt nord for nedkørslen til Tornby Strand, hvor Elbækken løber ud. I går kunne der tælles Sandløber 124, Almindelig Ryle 6, Islandsk Ryle 7 og Stor Præstekrave 26. I dag til morgen var der ikke helt så mange, men det kan skifte meget fra dag til dag, for nogle flyver videre mod syd, mens andre kommer til nordfra. Det er med at glæde sig over fuglene, så længe det varer, for naturen her på vestkysten skifter hurtigt, og måske er strandpytten snart væk igen.