Admiraler i sensommeren

IMG_6613x

Den senere tids gode sensommervejr har bragt mange admiraler frem i solskinnet. Denne art er en såkaldt træksommerfugl. Om foråret kommer de hertil sydfra. De yngler her, og den nye generation trækker sydpå om efteråret. De ses ofte på nedfaldsfrugt.

Aurora på gæstevisit

I dag havde vi dejligt forårsbesøg af to hanner af sommerfuglen Aurora. De besøgte flittigt de blomstrende mælkebøtter. Landsvalerne kvidrede fra den blå himmel, og inde fra skovbrynet lød Gøgens kukken. Det er forår!

IMG_5907a

Aurora hører til hvidvinge-familien ligesom kålsommerfuglene, men hannen er let at kende på de orange vingespidser. Den flyver især i maj og juni. Den er ikke nær så almindelig som de 3 kålsommerfugle-arter, men den er heller ikke decideret sjælden – dog sjældnere jo længere vestpå man kommer i Danmark. Man kan se dens udbredelse på www.sommerfugleatlas.dk. Her kan man i øvrigt se, at Tornby-området hører til de mest artsrige områder i landet hvad angår dagsommerfugle.

IMG_5909a

Sandrandøje i udfoldet tilstand

IMG_5019a

Da jeg fik præsenteret denne sommerfugl, som var fundet død under et vindue i Hirtshals, troede jeg lige i øjeblikket, at det var én af de sjældnere randøjer, da jeg ikke lige kunne kende vingemønstret. Ved at kigge på undersiden – samt i litteraturen – blev jeg klar over, at det “bare” var en Sandrandøje.

Man ser sjældent Sandrandøjens overside, da den altid sætter sig med sammenfoldede vinger, så kun bagvingernes camouflage-farvede undersider er synlige. Den kan være næsten umulig at få øje på, selv om man ser, hvor den sætter sig.

Sandrandøjen findes mest i klitterne og andre sandede og tørre områder, fortrinsvis langs kysten. Den er ret almindelig i det nordvestlige Vendsyssel. Den ses især i juli og august.

IMG_5020a

Grøn køllesværmer på lyserød engelskgræs

I denne tid blomstrer engelskgræs på det smukkeste, og mange steder er blomsterne oversået med grøn køllesværmer – også kaldet metalvinge. De kan åbenbart særligt godt lige engelskgræs, og deres farver står da også fint sammen. Engelskgræs er meget populær og har mange lokale navne, og så er arten med i den danske natur-kanon. Den er blevet almindelig langs vejene, da den tåler en del salt.

IMG_4474a

Sæson for sommerfugle

På fine solskinsdage her sidst i maj kommer mange sommerfugle frem. Her er det en Okkergul Pletvinge, som lader sig varme af solen i Tornby Klit i dag til morgen. Sommerfuglenes udbredelse skal igen kortlægges, som man også gjorde for nogle år siden, så derfor opfordres man til at indberette fund til hjemmesiden Danmarks Fugle og Natur.

IMG_4447a

Sommerens første Tidselsommerfugl

I dag så jeg årets første Tidselsommerfugl ved Tornby Klitplantage. Det er en såkaldt træk-sommerfugl, som kommer syd fra, enten fra det sydlige Europa eller Nordafrika. Der kommer ikke lige mange hvert år. De sidste tre år har ikke budt på mange Tidselsommerfugle, mens 2009 var et stort år for arten. De første plejer at dukke op i forsommeren. De er som regel ret slidte af den lange flyvetur. De tilflyvende lægger æg her, og senere på sommeren kan man se deres afkom flyve rundt. De har oftest klarere farver end deres slidte forældre. Visse år har der været så mange af anden generation, at Tidselsommerfugl har været én af de talrigeste sommerfugle på egnede steder. Desværre fik jeg ikke foto af den, jeg så i dag, så jeg bringer et ældre foto. Tidselsommerfuglen hører til familien takvinger, og man kan da også se en vis lighed med Nældens Takvinge.

somf-08