Kambregner i grøften

Tornby Klitplantage huser en del bregnearter, hvoraf de almindeligste nok er Almindelig Engelsød og Almindelig Mangeløv. En af de sjældnere arter er Kambregne, som kan findes flere steder i skoven. De vokser mest på skyggefulde og fugtige steder, for eksempel  på nordvendte sider af grøfter. Den er rosetformet ligesom Mangeløv, men med bladopbygning i lighed med Engelsød. Dertil kommer, at den har glinsende, stedsegrønne blade. Kambregnen er lettest at finde i det tidlige forår efter en sne- og frostvinter, hvor den omkringstående vegetation er visnet.