Kongestenen ved Tornby Bjerg

Den store flotte sten, som ses på fotoet nedenfor, står ved Aage Heilesens gård på Tornby Bjergs nordvestlige side. Den blev fundet ved markarbejde i 1992 på en mark, der skråner ned fra bjerget. Den måler 2,6 x 1,65 x 1,4 m og vejer formodentlig ca. 20 tons. Det var noget omstændeligt at få stenen gravet fri, og der skulle to gummigeder til at løfte den til dens nuværende plads vest for gården – den ene kørte forlæns og den anden baglæns.

Ifølge gamle oplysninger skulle tidligere have stået en sten på Tornby Bjerg med de samme mål. Denne kaldtes Kongestenen eller Hjarnestenen. Stenen forsvandt senere. Hvis der er tale om samme sten, må man undres over, hvorfor den senere blev fundet i jorden? Men sådan rummer fortiden jo mange spørgsmål.