Rødviolette blomster i grøften

blomster

For tiden kan man se mange af disse flotte rødviolette blomster i vore grøftekanter. Det er fra venstre lådden dueurt, gederams og kattehale. Især gederams kan danne store bestande. Lige for tiden er sydskrænten af Strandvejen i Tornby således dækket med gederams mange steder. De to øvrige forekommer især på mere fugtige steder, således på grøftekanter langs Hovedvejen.