Boligmangel hos fuglene

Vi har sat fuglekasser op på vores grund. Her har vi musvitter, sortmejser og blåmejser boende. Noget tyder på, at der også er brug for boliger til andre fuglearter. Således byggede et par af hvid vipstjert rede mellem en skovl og en spade i et brændeskur, og kort efter at ungerne var fløjet ud, byggede et par af rødstjert på den samme plads. Heldigvis kunne vi godt undvære de to haveredskaber, mens rugningen stod på, men måske skulle vi sætte nogle kasser op, der egner sig til disse arter? De findes nemlig i form af kasser med halvt åben front.

Rødstjert han, Tornby, 1/7-2019. Foto: Kurt Prentow