Fuglene er velkomne i Tornby Kirke

Folkene fra Twonby Arbejdslaug har lavet og opsat fuglekasser i tårnet ved Tornby Kirke

I mange år har mursejlere og bysvaler bygget reder i Tornby Kirkes tårn. Mange steder spærrer man ellers med net og lignende, så fuglene ikke kan komme ind i tårnet, men ikke i Tornby. Her er fuglene velkomne, fortæller graver og kirketjener Elisabeth Iversen.

Nu har fuglene fået ekstra gode forhold. De gæve og arbejdsomme folk i Twonby Arbejdslaug har lavet fine kasser til ugler og mursejlere af genbrugstræ fra Tornby Skaterpark. Nu har lauget sat kasserne op i kirketårnet – naturligvis efter aftale med Tornby-Vidstrup menighedsråd. Samtidigt har lauget fået lov til at lave åbninger for fuglene i nettene, der ellers lukker ind til tårnet. Og ikke nok med det, men arbejdslauget har lovet at komme jævnligt og feje og gøre rent i tårnet, hvis fuglene skulle tabe lidt.

Uglekassen sættes op.
Uglekasse.
Mursejlerkasse
Åbning til ind- og udflyvning

I forbindelse med, at arbejdslauget af sikkerhedshensyn har fjernet store udgåede grene fra nogle af træerne i den gamle præstegårdshave, har de samtidig monteret 2 ugle-/tårnfalkekasser, nu hvor liften var lejet.

Poul Bastholm Nørgaard er medlem af arbejdslauget og samtidig fugleinteresseret, og han har været initiativtager og tovholder til at få kasserne sat op. – Fra gammel tid har svaler, ugler, spurve, alliker og mursejlere boet i kirkerne, påpeger Poul, men desværre er der mange steder ikke forståelse for, at fuglene også skal være her, og så er alle sprækker og huller blevet muret til og lukkede. – Derfor er det dejligt at både graver og menighedsråd her i Tornby har været positive i denne sag, slutter Poul.

Poul har været i kontakt med Dansk Ornitologisk Forening via Kurt Prentow, og her er man også meget positive for initiativet. Nu håber både ornitologerne og tornbyfolkene, at initiativet kan sprede sig til andre kirker. Det passer også godt med den generelle trend om at give mere plads til naturen, herunder på kirkegårdene, som et nyt projekt Grøn Kirke slår et slag for (www.gronkirke.dk).

Tornby Kirke er omgivet af natur, så der skulle være gode fødemuligheder for fuglene
Under opsætningen af kasserne startede den automatiske klokkeringning, og så måtte en kasket sætte ind som lydisolering mellem knebel og klokke.

Fotos: Poul Bastholm Nørgaard og Kurt Prentow.