Ajs Naldbos Raj, Fader Charlies Sti og Skidteribakkerne

Der knytter sig mange stednavne til Tornby Klitplantage. Nu har Torben Stæhr udarbejdet en artikel om disse navne og deres historie. Oversigten bringes i hæftet “Fra egnens fortid”, Lokalhistorisk Årbog 2011 fra Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn.

Det er meget interessant at læse om disse navne, som knytter sig til plantagens historie.

Ved at læse artiklen og se på det tilhørende kort over skoven med navnene vist, savner jeg en forklaring på navnet “Telefonvejen”, og desuden kan jeg ikke finde stednavnet “Pedersens Paradis” på kortet. Det kunne ellers være rart at vide hvor Paradis ligger!