Så kom de unge vadefugle

Islandske ryler, ungfugle, Hirtshals Øststrand, 9/8-2019. Foto: Kurt Prentow

For 3-4 uger siden havde Hirtshals Øststrand besøg af en flok vadefugle, bestående af gamle fugle i yngledragt. Se fotos HER. I disse dage kan ses ungfugle af flere arter. Her er det islandske ryler i friske ungfugledragter.

Det kan synes mærkeligt, at de unge fugle ikke følges med deres forældre eller andre voksne, erfarne fugle. I stedet må de selv finde vej, efter at forældrene har forladt dem og er taget i forvejen. Ungfuglene må så klare turen til Vestafrikas kyster med hjælp fra nedarvede instinkter. Det er også gået fint i tusinder af år, så det gør det nok fortsat.

Stort barn med lille plejemor

Gøg og engpiber, Hirtshals, 25/7-2019. Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Gøg og engpiber, Hirtshals, 25/7-2019. Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Det hører til de flestes skolelærdom, at gøgen lægger sine æg i småfugles reder. Når gøgeungen er kommet ud af ægget, skubber den de øvrige æg og eventuelt unger ud af reden. Derefter har småfugle-parret så kun én unge, der får alt føden og bliver meget stor. Det er sjældent, at man ser dette drama i praksis. Det gjorde en lille flok fuglekiggere i dag på Østhavns-området i Hirtshals, hvor en engpiber agerede plejemor for en stor gøgeunge. Poul Bastholm Nørgaard var hurtig med kameraet.

Nye vadefugle ankommet nordfra

Lille kobbersneppe i yngledragt, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow
Krumnæbbet ryle og islandsk ryle, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow
To islandske ryler med almindelige ryler i baggrunden, Hirtshals Øststrand, 21/7-2019. Foto: Kurt Prentow

I dag til morgen var en ny flok vadefugle ankommet til Hirtshals Øststrand. Imellem dem var fugle i ræverød yngledragt af lille kobbersneppe, islandsk ryle og krumnæbbet ryle. Desuden var der også sandløber i sommerdragt. Det er alle arter, som yngler i de arktiske egne og nu er på vej til vinterkvartererne i primært Vestafrika.

Vadefugletrækket er i gang

Almindelig ryle, Hirtshals Øststrand, 15. juli 2019

De nordlige vadefugles årlige træk mod vinterkvartererne i syd er godt i gang. Her er det en almindelig ryle, der som en del af en flok på 30 rastede på Hirtshals Øststrand. Det er en gammel fugl i flot yngledragt. Senere på sommeren kommer ungfuglene til. Så kan der være flere hundrede fugle på Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand.

Endnu en sydeuropæisk gæst i Tornby Klitplantage

Svend Erik Frandsen og Arnold Houmann fra Frederikshavn var om aftenen den 14. juli 2019 ude for at se gærdeværlingen. Se link HER. Den så de ikke, men til gengæld var der en rødhovedet tornskade i samme område ved Russerbakkevej.

Morgenen efter fra en lille snes nordjyske fuglefolk selvfølgelig på plads. De fik set både tornskaden og værlingen – et stykke tid kunne de ses fra samme observationssted. Værlingen leverede baggrundsmusikken.

Rødhovedet tornskade er knap så sjælden som gærdeværling i Danmark. Der er i alt ca. 40 fund gennem tiden. Siden 2000 er der cirka 10 fund, det vil sige cirka fra hvert andet år.

Efter at gærdeværlingen blev opdaget forleden dag, har over 200 fuglekiggere fra hele landet været på besøg i Tornby Klitplantage. Når så mange erfarne fuglekiggere kommer til, så sker det tit, at der bliver fundet andre sjældne fugle. Det gjorde der så også denne gang.

Sjælden gærdeværling på Russerbakkevej

I går torsdag den 11. juli var lokale Poul Bastholm Nørgaard på tur i Tornby Klitplantage. Her fandt han en fugl, som godt nok lignede en gulspurv, men alligevel ikke. Poul havde sit kamera med, og hjemme fra turen sendte han fotoet til Kurt Prentow fra Tornby.

– Kurt kunne bekræfte Pouls mistanke om, at det ikke var en gulspurv, for det var nemlig en gærdeværling. Så lød fuglekiggernes jungletrommer i form af meldinger på de sociale medier, og allerede torsdag aften nåede den første flok frem til stedet og så den eftertragtede fugl.

Fredag den 12. juli var fuglekiggere fra hele landet på plads ved den sjældne værling allerede ved solopgang ved 4-tiden. Mange havde kørt hele natten fra Sjælland og andre steder i det ganske land. Det er nemlig kun anden gang, at den sjældne sydeuropæiske værling er set i Danmark. Alle fik fuglen at se og var glade.

Fuglen virker som om den godt kan lide stedet, som er græsmarker med enebærbuske og egekrat ved Russerbakkevej tæt ved den gamle plantørbolig. Vi må håbe, den bliver i Tornby et stykke tid.