Kun få Ride-unger i Hirtshals i 2017

Selv

På dette foto fra vestsiden Duusgaard’s bygning på Hirtshals Vesthavn kan man se 2 beboede reder af Rider. Den på muren til venstre indeholder 1 unge (og en voksen fugl), mens reden til højre i vinduet indeholder 2 unger (med et par voksne fugle siddende ved siden af). Det ses, at fuglene ikke synes at være forstyrrede af de arbejdende på havnen. På østsiden af samme bygning synes der kun at være 1 unge på trods af mange reder.

Disse fire unger er muligvis de eneste tilbageværende Ride-unger på Hirtshals Havn i 2017.  Den 11. juni talte jeg 54 reder med rugende fugle på Vesthavnen: Duusgaard 18 vestsiden, 2 østsiden, Gl. Niels Jensen bygning på Pier II 9, østmolehovedet 25. Flydedokken på Østhavnen ikke optalt på grund af utilgængelighed.

På østmolen er rederne blæst ned i storm, og i de øvrige reder er der ikke unger. Nogle steder ligger de voksne dog stadig på rederne. Det ser således ud til, at der højst kommer 4 unger på vingerne i år.

Sjældne planter i Nørlev Kær

Dansk Botanisk Forening havde i dag tur til Nørlev Kær. Det blev til mange spændende planter, for det er er et artsrigt sted med mange sjældne arter, som kun findes få steder i landet, og både turlederne og mange af deltagerne var dygtige.

Mygblomst. Tre planter står tæt sammen, desværre afblomstrede.

Slangetunge. En sjælden bregneart.

Sort Skæne

Dværgulvefod. Ikke at forveksle med Liden Ulvefod.

Tranebesøg på Russerbakkevej

Denne lille flok Traner gæstede i dag en mark ved Tornby Klitplantage ved Russerbakkevej. Tranerne er blevet mere og mere almindelige som ynglefugle i Danmark, og der er ynglepar i den østlige del af Hjørring Kommune. Gennem de senere år ser man også flere og flere strejfende småflokke som nu denne. For få år siden ville det have været et meget usædvanligt syn, og selv om arten er lidt mere almindelig nu om dage, så er det stadig nogle flotte, statelige fugle.

Traner ved Russerbakkevej 7. juni 2017. Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Sommerfuglene er klar til sæsonen

For et par uger siden skrev vi om æg-spind af Okkergul Pletvinge fra Tornby Klit. Nu er de voksne sommerfugle klar til sæsonen, således i dag flere Okkergul Pletvinge (se foto nedenfor) og Okkergul Randøje i klitten. De er ofte lettest at fotografere, når solen kommer frem efter gråvejr. Så soler de sig på varme steder. Den senere tid har også givet arter som Admiral, kålsommerfugle, Lille Ildfugl og Tidselsommerfugl.

Smukke gæster på foderbrættet

Vi er så heldige at have besøg af 3-4 Dompapper næsten dagligt på foderbrættet, hvor vi fodrer med solsikkefrø. Her ses en han og den svagere farvede hun. Dompappen er én af de fuglearter, der har haft gavn af den tiltagende beplantning, som har fundet sted fra 1900-tallet og frem til i dag. De ses i Danmark både om ynglefugle og som trækgæster nordfra.

Flot fugl spreder sig langs Vestkysten

Ved en undersøgelse af de danske ynglefugle i 1993-96 (Atlas II) blev Sortstrubet Bynkefugl konstateret ynglende i 11 kvadrater á 5×5 km, som Danmark var inddelt i, primært langs Vestkysten. Nu er en ny ynglefugle-undersøgelse i gang, kaldet Atlas III, og indtil nu er Sortstrubet Bynkefugl fundet sikkert ynglende i 111 kvadrater. Der er stadig flest langs Vestkysten, men også flere og flere inde i Jylland og på øerne. Langs Vest-Vendsyssels kyst har vi efterhånden en del ynglepar, og her er ét af dem tæt ved Hotel Fyrklit i Hirtshals. Hannen er let kendelig med sine klare farver, mens hunnen er mere uanselig.

Foto: Poul Bastholm Nørgaard

Foto: Poul Bastholm Nørgaard