Kongen af foderbrættet

I det milde vejr, som vi havde indtil fornylig, var solsortene i forårshumør og udstødte flittigt deres varselslyde, men så kom vinteren, og så er de mere stille. Her har solsortehannen indtaget foderbrættet, mens en musvit og en blåmejse må nøjes med det, de kan snuppe for næbbet af solsorten.

Fugleåret 2018 i Hjørring Kommune

Ifølge ornitologernes database til fugleobservationer DOFbasen, blev der i 2018 iagttaget 232 fuglearter i Hjørring Kommune. Der er i tidens løb i alt konstateret 310 fuglearter i kommunen. Iberisk gransanger blev ny art på listen i 2018. Fuglelisten for Hjørring Kommune kan ses her: Fugle i Hjørring Kommune.

Kongeederfugl,, Hirtshals, januar 2018 – Foto: Henrik Pedersen

2018 var et begivenhedsrigt fugleår i kommunen. I årets første måneder havde Hirtshals stadig besøg af den kongeederfugl, som blev fundet af Lars Paaby i slutningen af 2017. Den var et stort tilløbsstykke for folk fra hele landet indtil 18/3.

I januar-marts holdt en flok på helt op til 28 hvidvinget korsnæb til ved Bjørnbak syd for Bindslev, fundet af Hans Olav Møller. Stedet blev besøgt af mange fuglekiggere først på året.

Forårstrækket gav blandt andet steppehøg ved Kærsgård Strand 8/4, 2 pomeransfugle ved Overklit 8/5 og 4 aftenfalke ved Kærsgård Strand 9/5. En sort stork blev set 22/7 ved Tårs

Den 12/5 blev en iberisk gransanger fundet af Mogens Neergaard ved Tversted-søerne, og her sang den til manges fornøjelse resten af foråret. Sangen lød som den skulle, men der måtte en DNA-test til for at fastslå endeligt, at det var en iberisk gransanger. Det var den sjældneste fugl, der besøgte Hjørring Kommune i 2018.

Toplærke, Hirtshals, september 2018. – Foto: Kurt Prentow.

3 toplærker holdt stand i Hirtshals frem til i hvert fald november. Der er ikke konstateret yngel i 2018, og i 2017 blev det kun ved et yngleforsøg. – Riderne i Hirtshals havde en dårlig ynglesæson i 2018 – formodentlig kom kun 1 unge på vingerne. Af andre sjældnere ynglefugle kan nævnes, at sløruglerne igen er ved at komme sig efter nogle strenge vintre i 2010-11, så der nu kendes mindst 3-4 ynglepar, der har fået unger på vingerne i kommunen i 2018.

I oktober tudede den sjældne lille spurveugle i Slotved Skov, fundet af Hans Henrik Larsen. Sidst på året havde flere haveejere i Hjørring besøg af en den flotte hærfugl i oktober-december – måske var der mere end én. Arten ses ikke årligt på egnen, men nogle år kommer der enkelte fugle hertil fra Sydeuropa.

Hærfugl, Hjørring, december 2018 – Foto: Henrik Pedersen

Besøg fra Island

Disse smukke fugle gæstede i dag Hirtshals Øststrand, hvor de blev fotograferet af Henrik Pedersen. De tilhører den islandske race af Stor Kobbersneppe, som yngler talrigt på Island og meget fåtalligt i Nordnorge. En anden race af arten yngler også fåtalligt i Danmark, men de ses sjældent i Vendsyssel. De islandske (og nordnorske) fugle trækker til Europa og videre til Afrika om vinteren, og så kan vi altså være heldige, at de lige gør stop hos os.

Ride-kolonier på Hirtshals Havn bliver hjemløse

Rederiet Niels Jensen & Co – der har skibet Isafold – er fraflyttet deres tidligere lagerbygning på Vesthavnen i Hirtshals og er flyttet over i det nye gule kontortårn på Østhavnen. Nu er den gamle bygnings gavl ud mod havnen blevet renoveret. Den gule lem med logo, den udstikkende jernbjælke og træbjælken ovenover er alle fjernet, og hele gavlen er beklædt med brædder. Det betyder, at Riderne ikke længere kan yngle her. Her er et foto fra sidste sommer.

På en anden bygning på Vesthavnen har der også i mange år været ynglende Rider, som placerede deres reder ovenpå afskærmningen til en rulleport. Denne afskærmning er nu fjernet, og Riderne har dermed mistet deres “fuglefjeldshylde” til rederne. Man kan se Rider flyve søgende rundt i havnen efter redepladser.

I Hirtshals Yard’s tørdok ynglede Riderne i mange år, men jeg har mistanke om, at de ikke yngler der længere?

På Østmole-hovedet er der stadig plads til reder, og her sidder Riderne ofte. De begynder nok på redebygningen i maj. Problemet med denne redeplads er, at rederne kan blive skyllet væk af bølgerne, hvis der kommer en sommerstorm.

Se tidligere indlæg om Rider HER og HER.

Kongen kom på besøg i Hirtshals

Kongeederfugl han. Foto: Lars Paaby

Kongeederfugl han med Ederfugle og en Sølvmåge i baggrunden. Foto: Lars Paaby

Kongeederfugl han med Ederfugl han og hun. Foto: Lars Paaby

Den 28. december 2017 var Lars Paaby på fugletur i Hirtshals-området, og han stoppede også ved Leret lidt nord for Hirtshals Fyr, hvor der er god oversigt over havet. Noget af det første han så var en Kongeederfugl han, der med sin store gulorange næbknop var let at skille fra de øvrige Ederfugle. Den er også lidt mindre.

Kongeederfugl lever i arktiske egne, men ses som regel flere gange årligt i Danmark. Det er første gang arten ses i Hjørring Kommune, og den blev dermed fugleart nr. 306, der er set i kommunen.

Tilføjelse 18/3-2018: Kongeederfuglen blev på stedet hele 80 dage i alt, idet den sås den 17. marts, men ikke er set siden. Den havde i sidste del af perioden skiftet til fuld pragtdragt, således at brystet blev flot laksefarvet – som det ses af Henriks foto.

Kongeederfugl i fuld pragtdragt februar 2018. – Foto: Henrik Pedersen

Læs også om Ederfugle ved Hirtshals HER.

Skægmejser i rørskoven

I rørskovene på Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand er der den senere tid set en del Skægmejser. På Øststranden således over 50 i den forgangne weekend.

Antallet af Skægmejser kan variere en del, og de kan også strejfe en del rundt, som regel i flokke. Af og til ses de også i rørskoven ved Åslyngen i Tornby Klit.

Skægmejse han. – Foto: Henrik Pedersen

Skægmejsen er egentlig ikke en mejse, men hører til papegøjemejserne, også kaldet timalier. Den lever i store træk af insekter i sommerhalvåret og frø fra tagrør om vinteren. Arten er tiltaget i antal her i landet de seneste 40-50 år. Hannens fine moustache har givet navn til arten. Som det ses af Henriks fotos fra Øststranden og Uggerby Strand er hunner og ungfugle mindre farvestrålende.

Skægmejse hun eller ungfugl. – Foto: Henrik Pedersen