Slåenkrattet blomstrer

IMG_4354aLige nu blomstrer buskene i det store krat af Slåen, som jeg i et tidligere indlæg HER har omtalt som muligvis Danmarks største. Krattet breder sig over den yderste del af den nordlige skråning i Yxenbækslugten, også kaldet Brombærdalen i den nordlige del af Tornby Klitplantage. Blomstringsperioden er ret kort, og det er ikke hvert år, at blomstringen forekommer lige kraftig. Det har muligvis noget at gøre med vækstforhold i det forgangne år, herunder frostpåvirkning.

Under alle omstændigheder: Det er et imponerende syn.

IMG_4360aIMG_4361a

De sidste sangere er ankommet

Først når vi er hen sidst i maj og først i juni, er de sidste sangfugle på plads. I det fine kratområde i den nedre del af Yxenbæk-slugten, som ses på fotoet, kunne i dag nogle af de senest ankommende sangere høres og ses, nemlig Karmindompap, Gulbug, Kærsanger, Rørsanger og Rødrygget Tornskade. Foruden var der mange Tornsangere og Tornirisker samt en enkelt Gøg. – Nu er det med at nyde fuglesangen, som har det med at klinge af omkring Sct. Hans.
2013-06-03-Yxen

Efterårshimle

Visse dage ser man solnedgange så flotte, at man ville sige det var overdrevet, hvis det var et maleri. Således her fra Tornby Klitplantage en aften sidst i oktober. Sådan en aftenhimmel må man jo glæde sig over i de få minutter den varer, inden mørket sænker sig over landskabet.

Ellers må man sige, at det er en stille tid i naturen lige nu, hvor mange af fuglene er trukket syd på. Heldigvis får vi også besøg fra nordlige og østlige egne. Således er der her i november set enkelte flokke af Silkehaler. Der ses også Sjaggere. Der er ikke set store flokke endnu, men måske dukker de op senere på vinteren.

Rundballer under høj himmel

Imens det østlige Jylland blev ramt af voldsomme skybrud, havde vi her på egnen det fineste sommervejr, og det gav mulighed for at se lidt på, hvor langt landmændene er kommet med høsten. Her ved vejen til Kærsgård Strand er de store runde halmballer klar til at blive kørt ind. Under en høj sensommerhimmel, og i kombination med høstmaskinernes spor, kan de egentlig være ganske dekorative.

Vadefuglene raster på efterårstrækket


Normalt ser vi på strandene her på egnen ikke så mange vadefugle. De foretrækker nemlig fladvandede pytter, hvor de kan finde føde, og det har vi ikke så tit. For tiden er der dog dannet et lille vådområde lidt nord for nedkørslen til Tornby Strand, hvor Elbækken løber ud. I går kunne der tælles Sandløber 124, Almindelig Ryle 6, Islandsk Ryle 7 og Stor Præstekrave 26. I dag til morgen var der ikke helt så mange, men det kan skifte meget fra dag til dag, for nogle flyver videre mod syd, mens andre kommer til nordfra. Det er med at glæde sig over fuglene, så længe det varer, for naturen her på vestkysten skifter hurtigt, og måske er strandpytten snart væk igen.

Horsedammen tørlagt – igen

Så er Horsedammen igen tørlagt, og Horsebækken løber gennem den tidligere søbunds mudder. Den anlagte dæmning kunne ikke tåle de store vandmængder fra den senere tids regnvejr. Dæmningen blev ellers anlagt så sent som for 6 år siden, efter at den tidligere dæmning brød sammen.

I forbindelse med anlæggelsen af den nye dæmning, ryddede skovvæsenet en del træer omkring dammen, så der blev mere lysåbent. Desværre er bredderne i mellemtiden vokset til i Rødel, så området igen var ved at blive mere skygget og lukket.

Horsedammen var et yndet udflugtsmål og var levested for en del vandlevende dyr, som blev skyllet med ud i Skagerrak, da dæmningen brast. Det var et godt sted at iagttage guldsmede om sommeren, og i vinterhalvåret kom Vandstær sommetider på besøg.

Tornby Klitplantage rummer to andre kunstigt anlagte damme, nemlig Skidterisøen i den sydlige del af skoven og Yxenbæk-søen i den nordlige ende. Dertil kommer det tidligere åløb Åslyngen vest for skoven. Ellers er selve plantagen og landbrugslandet øst for ret fattig på vådområder.