Kæmpestenen i Horne

Den vestlige ende af stenen. Fuglene er Blishøne, Pibeand og 2 Gråænder. Foto: Kurt Prentow.

På hjemmesiden for Danmarks geologiske undersøgelser, GEUS, er der en liste over Danmarks kæmpesten. Kæmpestenene er defineret ved, at de måler fire meter eller mere på længste led. Antallet er for tiden opgivet til 150. To af dem ligger i Hjørring Kommune, nemlig Horne-stenen og Fiskergade-stenen. Vi vil senere fortælle nærmere om Fiskergade-stenen, som først for nylig er frigravet og opsat ovenfor havskrænten sydvest for Hirtshals Havn.

Horne-stenen ligger i en sø i Horne. Søen er resultat at tidligere grusgravning. Stenen stikker op over vandoverfladen som en lille ø.

Om Horne-stenen skrives der på hjemmesiden ”Danmarks Kæmpesten” (lidt forkortet): ”Stemningen er kanotur i Sverige ved kæmpestenen, der ligger i en sø som det klippeskær, du enten lægger til ved eller brager ind i. Søen med kæmpestenen ligger imidlertid ved Horne syd for Hirtshals”.

Stenen består af en helt særlig granit med mælkehvid feldspat og blågrå kvarts. Ved svenskekysten lige syd for den svensk/norske grænse ligger Bohuslen og et granitkompleks med overvejende rødlige mellemkornede homogene granitter. Men Bohuslen-granitten har en lys grå variant. Hornes kæmpesten kunne meget vel være en grå variant af Bohuslen-granit.

Søens kæmpe måler hele 6,1 x 5,3 meter. Den når omkring en halv meter op over vandspejlet, og den breder sig ud til større størrelse under vandet. Vanddybden rundt om stenen er 0,8 til 1,0 m. Da vi ikke ved, hvor meget der gemmer sig under søbunden, anslås højden til mindst 1,5 m. Med de mål anslås volumen til 25 m3 og vægten til knap 70 tons.”

Kilde: https://www.geus.dk/udforsk-geologien/ture-i-naturen/kaempesten/

Vi skal her for god ordens skyld nævne, at søen med stenen ligger på privat område. Man kan dog få et glimt af stenen fra Ølandsvej i Horne. Den ligger i den sydvestlige del af søen.

Horne-stenen. Som det ses, ligner den en lille skærgårdsø. Fuglene er gråænder, blishøns og en pibeand, som nyder den milde vinter. Foto er taget med telelinse fra Ølandsvej. Foto: Kurt Prentow