Spændende orkidéer i Rubjerg

Som tidligere nævnt her på hjemmesiden, så har vi her i Nordvest-Vendsyssel en del sjældne vilde orkidéer, bl.a. i Tornby Klitplantage og Klit, Vandplasken, Nørlev Kær og Rubjerg Knude Klitplantage. I dage besøgte jeg sidstnævnte og fandt blandt andet disse to orkidéer.

Denne orkidé hedder Ægbladet Fliglæbe. En søsterart hedder Hjertebladet Fliglæbe og er også set i plantagen.

Skovhullæbe, formodentlig af formen Hollandsk Hullæbe, uden grønkorn, hvorved den fremstår helt spøgelsesagtigt. Det er en normal grøn plante, der står i baggrunden.

I øvrigt hersker der lidt forvirring om navnet på plantagen, der ligger syd for Rubjerg Knude Fyr. Den lå oprindeligt i Løkken-Vrå kommune, men ejedes af Hjørring Kommune, og derfor blev den kaldt Hjørring Kommunes Klitplantage. Den bliver også kaldt Rubjerg Knude Klitplantage eller Rubjerg Knude Plantage, fordi en plantage et par kilometer sydligere hedder Rubjerg Klitplantage.

Rå og buk på besøg

Disse to Rådyr var på besøg hos os forleden. Bukken er en fin seksender, og den har åbenbart undgået at blive skudt indtil videre. Mon ikke råen har et lam liggende et sted i nærheden?

Endnu et fund af Lav Skorzoner

Jeg har tidligere skrevet om et fund af den sjældne kurveblomst Lav Skorzoner i et overdrevsområde øst for Tornby Klitplantage. Jeg har nu fundet planten et andet sted, nemlig ved den lille markvej, der fører i retning mod Vandplasken ved Kærsgård Strand. Her står denne lille gruppe på vestre side af vejen. Bladene kan minde om dem på Lancet-vejbred, og blomsterne ser ofte lidt pjuskede ud. Se også det tidligere indlæg HER.

Linnæa blomstrer i Tornby Klitplantage

Linnæa, Tornby Klitplantage, 3. juni 2018

Linnæa er en lille plante med smukke blomster, som vokser i nåleskove med mosbund. Den har generelt en nordlig udbredelse, og den er først indvandret til Danmark, efter at nåletræsplantagerne nåede en vis alder. Den findes i Nord- og Vestjylland, Nordsjælland og Bornholm, men er ingen af stederne almindelig. Den findes enkelte steder i Nordvest-Vendsyssel, således i Tversted Plantage og Tornby Klitplantage.

Jeg har ledt efter den i flere år, og i juli 2017 lykkedes det at se den, da Henriette og Lars fandt den og viste stedet til mig. Der var en pæn bestand, men der var kun få blomstrende skud og nogle afblomstrede. På det første billede ses de karakteristiske dobbelte blomster – til venstre for dem et afblomstret skud. På de nederste billeder ses de krybende stængler med runde blade – sammen med blade af bregnen Engelsød.

I 2018 besøgte jeg stede igen, denne gang i begyndelsen af juni, og nu var der blomster i hundredvis. Se øverste foto.

Ramsløg i massevis

Det er blevet meget moderne at bruge planter fra den danske natur i madlavningen, og én af de populæreste planter i den sammenhæng er Ramsløg. Planten smager af hvidløg og kan bruges i mange retter. Hvor man finder så Ramsløg? Ja, det er ofte ligesom spørgsmålet om, hvor man finder kantareller – det er noget man holder for sig selv. Jeg kan dog afsløre, at Ramløg vokser i store mængder inde midt i Tornby, nemlig øst for kirken ned mod Hovedvejen. De blomstrer lige nu. Før man forgriber sig på planterne, bør man lige forvisse sig om, hvorvidt det er tilladt at plukke dem her. I øvrigt ved jeg, at de findes flere andre steder i omegnen.

Ride-kolonier på Hirtshals Havn bliver hjemløse

Rederiet Niels Jensen & Co – der har skibet Isafold – er fraflyttet deres tidligere lagerbygning på Vesthavnen i Hirtshals og er flyttet over i det nye gule kontortårn på Østhavnen. Nu er den gamle bygnings gavl ud mod havnen blevet renoveret. Den gule lem med logo, den udstikkende jernbjælke og træbjælken ovenover er alle fjernet, og hele gavlen er beklædt med brædder. Det betyder, at Riderne ikke længere kan yngle her. Her er et foto fra sidste sommer.

På en anden bygning på Vesthavnen har der også i mange år været ynglende Rider, som placerede deres reder ovenpå afskærmningen til en rulleport. Denne afskærmning er nu fjernet, og Riderne har dermed mistet deres “fuglefjeldshylde” til rederne. Man kan se Rider flyve søgende rundt i havnen efter redepladser.

I Hirtshals Yard’s tørdok ynglede Riderne i mange år, men jeg har mistanke om, at de ikke yngler der længere?

På Østmole-hovedet er der stadig plads til reder, og her sidder Riderne ofte. De begynder nok på redebygningen i maj. Problemet med denne redeplads er, at rederne kan blive skyllet væk af bølgerne, hvis der kommer en sommerstorm.

Se tidligere indlæg om Rider HER og HER.