Gederams afløser kørvel

IMG_7555aIMG_7253aSkrænterne på den nedre del af Strandvejen i Tornby er flotte at følge sommeren igennem. I juni er de smykkede af hvide kørvel (foto fra 4/6), og i løbet af juli overtages billedet af rødviolette gederams (foto 30/7). Nedenfor nærbilleder af de to plantearter.

koervel  g-rams

Ny bro over Horsebækken

DSCI0158b

Den dæmning, som tidligere opdæmmede Horsebækken i Tornby Klitplantage og derved dannede Horsedammen, er nu fjernet. Dæmningen brød som bekendt sammen for et par år siden, men nu er resterne fjernet, og der er kommet en ny gangbro i stedet. Dæmningen lå i højre side af billedet ovenfor. Der er nu en åben lysning i skoven, hvor Horsedammen tidligere lå, og Horsebækken snor sig gennem området, som den har gjort tidligere, før Horsedammen blev etableret.

Så fik Tornby sin hundeskov

IMG_6717a

Det har været på tale nogle år, og ønsket af mange. Nu er der lavet en hundeskov i Tornby Klitplantage. Det er et indhegnet område vest for P-pladsen nord for Revskærvej. Tidligere blev der henvist til Horsedammen på stedet, men nu er den væk, og p-pladsen hedder Horsebækken P. På den anden side af Revskærvej fører Enebærstien til rollespilsborgen Yxenborg.

IMG_6729a

De ældste af træerne i området er fra klitplantagens første år, nemlig normannsgraner plantet i 1912 og ædelgraner plantet i 1918. Der er også nyere indslag af nåletræer, og hertil kommer lidt løvtræer af forskellig slags, blandt andet hyld og birk .

Hundene må gå frit i området, men det er naturligvis en forudsætning, at de opfører sig ordentligt overfor andre hunde og deres ledsagere. Samtidig håber Naturstyrelsen at undgå løse hunde i resten af plantagen, hvor de løse hunde kan genere dyrelivet og skabe utryghed hos andre skovgæster.

Slavestenen

Her har vi et foto af den såkaldte slavesten, der ligger lige ovenfor den gamle havskrænt lidt nord for Yxenbæk-slugten. Sagnet siger, at vikingerne bandt deres skotske slaver til stenen ved at banke deres skæg fast med kiler i huller i stenen, mens vikingerne gjorde forretninger i området. De omtalte huller, som ses af fotoet nederst, er omdiskuterede. Det kan være mærker fra et forsøg på at kløve stenen, men de kan også have haft en kultisk funktion, eller mærkerne har haft en vejviserfunktion – de løber nord-syd. Et stykke af stenen er i øvrigt bortkløvet, som det også ses øverst til højre på det nederste foto.

IMG_6133a

IMG_6128a

Slavestenen har GPS-positionen N57,5528/E9,91467 og ligger på nordsiden af en markant bakke, som er en del af den gamle kystskrænt. Hvis man går vest ad Minnas Sti, der udgår fra den centrale, nord-syd gående Yxenbækvej i den nordlige ende af plantagen, kommer man efter et godt stykke til et skilt, der viser mod syd til Slavestenen. Stien fortsætter forbi Slavestenen og slutter sig til Nordsøstien nedenfor skrænten.

Horsedammen genskabes ikke

Ifølge Nordjyske Stiftstidende den 9. januar 2014, så genopbygges den brudte dæmning over Horsebækken i Tornby Klitplantage ikke. Det betyder, at Horsedammen ikke genopstår. Hvis dæmningen skulle genetableres, kræver nye vandregulativer, at der skal laves et omløbsstryg på 200 meter, og det vil blive for dyrt og skæmmende. På stedet, hvor resterne af dæmningen er i dag, bygges der en bro over Horsebækken.

26jul2012 001

Den tørlagte Horsedam lige efter dæmningsbruddet i sommeren 2012.

Liver Å bliver til Liver River

Efter de sidste dages kraftige regnskyl er Liver Å og dens tilløb Varbro Å nærmest blevet til floder. Nedenfor ses fotos fra i morges i det disede vejr.

Udsigt fra Røde Bro mod øst.

Udsigt fra Røde Bro mod øst.

Udsigt fra Røde Bro mod vest.

Udsigt fra Røde Bro mod vest.

Udsigt fra p-pladsen mod nord.

Udsigt fra p-pladsen mod nord.

Ved udløbet har åen gravet et bredt delta på stranden.

Ved udløbet har åen gravet et bredt delta på stranden.