Ederfuglene invaderer Hirtshals Havn

Efter den seneste tids blæsende vejr er ederfuglene, der plejer at holde til ved revet ud for Hirtshals Fyr, flyttet ind i havnen. Her kan man glæde sig over mere end 250 af de smukke fugle. Her er to par kravlet op på molestenene.

De ederfugle, vi ser ved Hirtshals, spiser af de blåmuslinger, der lever på revet ud for Hirtshals samt på molerne. Fuglene stammer sandsynligvis fra ynglebestande i Kattegats og Skagerraks kystområder i Norge, Sverige og Danmark, men nogle af dem kan også komme længere væk fra, for eksempel Østersø-området.

Ederfugle året rundt

IMG_8196a

Ved Nordvest-Vendsyssels kyster kan man se ederfugle stort set året rundt. Det er ofte fugle på direkte træk, især forår og efterår, men også fugle der raster her. Både ud for Tornby Strand og Hirtshals Fyr er der stenrev, hvor ederfuglene dykker ned og henter muslinger. Når det blæser kraftigt fra vestlige retninger, flytter mange af fuglene fra fyret ind til læmolen på Hirtshals Havn, hvor de ligger i indsejlingen. Ikke sjældent kommer de også ind i havnen som fuglene her.

IMG_8180a

Fuglene her er hanner i yngledragt, så de forsvinder sikkert i løbet af foråret for at trække til yngleområder på Kattegat-øerne og andre steder. I løbet af sensommeren kommer yngre fugle til vores område. Ederfugle yngler først om  2-årige, og derfor kan de holde et fjumre-år væk fra ynglepladserne. Hannerne blandt disse ungfugle er ret brogede, og mange folk undrer sig over, hvilken slags fugle det er. Så er de gamle hanner lettere at kende. Hunnerne er brunlige, som det ses nedenfor.

IMG_4008a