Så har rådyrene lam

Det er i denne tid omkring Skt. Hans, at rådyrene tager deres lam ud på den første udflugt i den store verden. Man skal nok være heldig, men det har jeg så været, for jeg så og fotograferede i dag dette lam med sin mor ved østsiden af Tornby Klitplantage. Normalt har rådyrene to lam, men det kan jo være, at ræven har været på spil. I hvert fald havde  denne rå havde kun ét lam. Det meste af sin første tid ligger lammet i dækning i vegetationen meget af tiden, og da det ingen fært har, kan rovdyrene ikke snuse sig frem til det. Det er i øvrigt tankevækkende, hvor sårbart sådan et lam er overfor ræve og løsgående hunde.

 

Ræv på rov

Bag klitterne ved Kærsgård Strand slår Liver Å et stort sving, inden den løber ud i Skagerrak. Her ligger på nord- og østsiden af åen en stor eng, som afgræsses af kødkvæg. Engen er et godt sted at se Gule Vipstjerter på denne årstid. De raster ofte mellem køerne og tager de insekter, som køerne jager op under græsningen. I dag var der imidlertid ingen rastende Gule Vipstjerter, men kun overtrækkende. Til gengæld kunne denne Ræv ses på rov mellem køerne. Som det ses af fotoet, så tager køerne overhovedet ikke notits af Ræven. Hvad den kan finde af spiseligt, ved jeg ikke, men Ræven er jo en opportunist, som tager hvad der falder af. Måske havde den håber på noget efterbyrd efter kalvefødsler?

 

Husmår trafikdræbt i Nørre Tornby

Denne Husmår lå trafikdræbt på Hovedvejen i Nørre Tornby til morgen. Det er en han. Den kan kendes fra Skovmår på halsplettens form, snudens farve og ørernes størrelse. Skovmår findes dog ikke på egnen, mens Husmår er forholdsvis almindelig. Af andre dyr af mårfamilien lever Lækat, Brud, Ilder, Grævling og Odder på egnen. En Ilder blev således for kort tid siden fundet trafikdræbt lige i nærheden. Grævlingen har enkelte grave i Tornby Klitplantage, mens Odderen – eller spor efter den – fra tid til anden ses ved Liver Å og Varbro Å.

Råbuk med abnorm opsats

Henrik Asbjørn Pedersen observerede og fotograferede forleden denne Råbuk ved det yderste sommerhus ved Vandplasken, Kærsgård Strand. Henrik fortæller, at han og bukken vist blev lige overraskede. Bukken løb ihvertfald kun 20 meter inden den stoppede op et øjeblik for lige at kigge lidt på ham, inden den løb videre. Man kan se, at bukken endnu ikke har fejet basten af opsatsen, og desuden kan man se, at opsatsen er abnorm, dvs. at de to “grene” ikke er ens.

Foto: Henrik Asbjørn Pedersen

 

Rådyrene klarede vinteren

Vinteren kan være hård ved Rådyr-bestanden, hvis der er frost og sne i længere tid, og der er nok gået en del til i de sidste par vintre. Heldigvis overlever mange, og de går nu foråret i møde og lader op til forårets og sommerens fødsler, territoriekampe og parringer.

På billedet set en lille flok Rådyr på 3 råer og 2 bukke. De holder til i den østlige del af Tornby Klitplantage og kommer ofte ud fra skoven lige omkring solopgang som her. De to bukke til højre har stadig opsatsen i bast, men i april-maj skal de feje. Det hedder det, når de fjerner basten ved at gnubbe opsatsen op ad et træ eller busk. Samtidig er det en markering af, at her er mit territorium. Man må da forvente, at det nok er den unge buk på billedet (den med den mindste opsats), der bliver fordrevet af den ældre. Men indtil videre er der fred og fordragelighed i den lille flok.

Spættet Sæl på Tornby Strand

En Spættet Sæl har i et par dage holdt til på stranden ved Yxenbækkens udløb en kilometers penge syd for Strandvejs-nedkørslen på Tornby Strand. Det er en halvstor unge fra i år. Man kalder ofte enlige sælunger for hylere, men denne er vist over hyle-alderen. Den ser tilsyneladende sund ud, men man kan selvfølgelig ikke vide, om den fejler ét eller andet. Under alle omstændigheder bør man lade dyret ligge. Måske hviler den sig bare.

De nærmeste sælkolonier findes ved Læsø, Anholt samt i Limfjorden, blandt andet i den vestligste del ved Agger Tange. Det kan være en unge fra ét af disse steder, der er kommet hertil. Der ses hvert år strejfende sæler ved Jammerbugt-kysten, men aldrig mange.

Foto: Kurt Prentow