Springende delfin ved Hirtshals Fyr

En håndfuld fuglekiggere på plads ved Hirtshals Fyr den 6/10-18 var så heldige at spotte en delfin, der sprang op af vandet. De blev alle hurtigt enige om, at det var en Almindelig Delfin (Delphinus delphis) på baggrund af dens farvetegninger i grå, gullig og hvid. Det var noget af en oplevelse at se en delfin springe 4-5 gange fri af vandet i jagten på fisk.

Almindelig Delfin er en sjælden art i Danmark, men er igennem de seneste år blevet observeret mere og mere. Arten kan blive op til 2.5 meter lang, med en vægt på mellem 75-135 kg. Almindelig Delfin er en af de hurtigste hvaler og kan svømme op til 40 km/t.  Arten færdes normalt i flokke fra 20 til flere hundrede individer, men denne så ud til at være alene. Almindelig Delfin lever normalt i varme havområder og er ret almindelig i det vestlige og centrale Middehav.

Det lykkedes ikke observatørerne at få fotos af delfinen, så vi har fået lov at bringe et foto taget af Conny Jensen på Grenen den 18/8-18, hvor en anden flok fuglekiggere ligeledes var heldige at spotte en delfin.

Almindelig Delfin ved Grenen 18. august 2018 – Foto: Conny Jensen

Lungegopler på Tornby Strand

Disse 2 gopler eller vandmænd lå i dag i opskylszonen på Tornby Strand. Der er tale om arten Lungegople. De ses især ved Vestkysten og i den vestlige del af Limfjorden. De kommer nok med havstrømme sydfra og ses især i sensommeren og efteråret. De er forholdsvis store og kraftige og kan blandt andet kendes på  takkede, violette klokkekant og de otte kraftige mundarmskanaler på undersiden.

Besøg fra Island

Disse smukke fugle gæstede i dag Hirtshals Øststrand, hvor de blev fotograferet af Henrik Pedersen. De tilhører den islandske race af Stor Kobbersneppe, som yngler talrigt på Island og meget fåtalligt i Nordnorge. En anden race af arten yngler også fåtalligt i Danmark, men de ses sjældent i Vendsyssel. De islandske (og nordnorske) fugle trækker til Europa og videre til Afrika om vinteren, og så kan vi altså være heldige, at de lige gør stop hos os.

Vandplasken næsten tørlagt

Efter den senere tids tørke er Vandplasken ved Kærsgård Strand næsten tømt for vand. Søen er en grundvandssø næsten uden tilløb, og den er ret lavvandet, så tørken gennem de sidste par måneder har været for meget. Det er sket tidligere, at Vandplasken har været helt eller delvist tørlagt. Som det ses af billedet, må køerne gå ud til de små pytter, der stadig er tilbage, for at få drikkevand.

Vandplasken har tidligere været udtørret i tørre somre, men det sker ikke ofte. Herunder et foto med mere normal vandstand i Vandplasken.

Spændende orkidéer i Rubjerg

Som tidligere nævnt her på hjemmesiden, så har vi her i Nordvest-Vendsyssel en del sjældne vilde orkidéer, bl.a. i Tornby Klitplantage og Klit, Vandplasken, Nørlev Kær og Rubjerg Knude Klitplantage. I dage besøgte jeg sidstnævnte og fandt blandt andet disse to orkidéer.

Denne orkidé hedder Ægbladet Fliglæbe. En søsterart hedder Hjertebladet Fliglæbe og er også set i plantagen.

Skovhullæbe, formodentlig af formen Hollandsk Hullæbe, uden grønkorn, hvorved den fremstår helt spøgelsesagtigt. Det er en normal grøn plante, der står i baggrunden.

I øvrigt hersker der lidt forvirring om navnet på plantagen, der ligger syd for Rubjerg Knude Fyr. Den lå oprindeligt i Løkken-Vrå kommune, men ejedes af Hjørring Kommune, og derfor blev den kaldt Hjørring Kommunes Klitplantage. Den bliver også kaldt Rubjerg Knude Klitplantage eller Rubjerg Knude Plantage, fordi en plantage et par kilometer sydligere hedder Rubjerg Klitplantage.