Invasion af tidselsommerfugle


Tidselsommefugl, Tornby, 10/6 2019. Foto: Kurt Prentow
Tidselsommefugl, Tornby, 10/6 2019. Foto: Kurt Prentow

Vi oplever i disse dage en invasion af tidselsommerfugle over hele landet. Her er to ud af ca. 20 jeg så i løbet af en lille gåtur ved Tornby. De er fløjet hertil fra Sydeuropa, Mellemøsten eller Nordafrika, og derfor kan de også godt virke lidt slidte og afblegede, som fx især den nederste af de to ovenfor.

Visse år kommer der ingen, mens der andre år kommer mange. Sidst vi havde en stor invasion, var i 2009, og det passer meget godt med, at der er ca. 10 år mellem de store invasioner. Sommerfuglene lægger æg hos os nu, og i løbet af et par måneder kan vi forhåbentlig se den næste generation i stort antal. De vil oftest være mere klare i farverne. Den nye generation vil formodentlig flyve sydpå igen. De kan ikke klare en dansk vinter.

Det er én af vore største sommerfugle og er både større og lysere end vores hjemlige nældens takvinge, som den ligner og er i familie med.

Gule vipstjerter fra det nordlige Skandinavien på besøg i Hirtshals

Nordlig gul vipstjert, Hirtshals Øststrand, 31. maj 2019. Foto: Poul Bastholm Nørgaard
Nordlig gul vipstjert, Hirtshals Øststrand, 31. maj 2019. Foto: Poul Bastholm Nørgaard.

Vi får hvert år besøg af gule vipstjerter fra det nordlige Skandinavien. Det er racen thunbergi, hvor hannerne kan kendes fra vores egne ynglefugle af racen flava på, at de har sort maske og koksgrå isse, hvor flava har lysblå isse samt hvide øjenbryn. I år har der været usædvanligt mange gule vipstjerter på gennemtræk, herunder ved Hirtshals Øststrand, hvor Poul har fanget et par stykker på sit kamera.

Knortegås på rekreation

I dag kunne en knortegås ses på Hirtshals Øststrand. Den var af racen lysbuget knortegås, som kun yngler på Svalbard og det nordøstligste Grønland. Formodentlig er den ikke helt frisk, så den ikke kunne følge med de øvrige på vej mod ynglepladserne. Vi må håbe, at den kommer sig.

Lysbuget knortegås, Hirtshals Øststrand, 1. juni 2019. Foto: Kurt prentow

Klyder på sjældent besøg

Klyde, Hirtshals Øststrand, 30/5 2019. Foto: Kurt Prentow

Det er ikke hvert år, at Nordvest-Vendsyssel får besøg af klyder, men i den senere tid er 2-3 fugle flere gange set på Hirtshals Øststrand. I dag til morgen var der 3 i regnvejret. Klyderne yngler blandt andet i Vejlerne og Ulvedybet ved Limfjorden. Arten blev i gamle dage kaldt skomagerfugl, fordi dens næb kan har form som en skomagernål.

To slags præstekraver

I Hjørring Kommune yngler to slags præstekraver, stor og lille. Stor præstekrave, som ses her, ses næsten kun på strandene, her på Tornby Strand. Den kan især kendes på de gule ben, i hvert fald hos voksne fugle i yngletiden. Også størrelsen, hovedtegningerne og næbbet er lidt anderledes i forhold til lille præstekrave.

Stor Præstekrave, Tornby Strand 10/5 2019
Lille præstekrave, Hirtshals Øststrand 18/5 2019

Her ses lille præstekrave. I forhold til stor præstekrave lægger man især mærke til det mindre næb samt – hos voksne fugle i yngledragt – den gule ring om øjet. Den er også lidt mindre. Desuden er der forskel i de hvide tegninger i hovedet. Den lever især ved ferskvand, også hvor der er ferskvand på stranden som ved Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand. Derved kan begge arter ses disse steder. Herudover yngler arten ved grusgravssøer og nyanlagte søer.

Flot ung vandrefalk ved Tornby Bjerg

Vandrefalk, ungfugl, Tornby Bjerg, 27. april 2019. Foto: Poul Bastholm

Som tidligere nævnt går et træk af rovfugle over Vendsyssel i disse dag, og her har en ung vandrefalk slået sig ned på en sten ved Tornby Bjerg, hvor Poul Bastholm var heldig at komme forbi med sit kamera. Man kan se, at det er en ungfugl på de gullige bræmmer på ryg og hale samt længdestribet bryst og bug. En gammel fugl ville have tværstribet, lyst bryst og bug og mere blågrå ryg.